Werken bij Lidl

Vacatures

Geen vacatures gevonden

 

Gegevensbescherming

Bepalingen betreffende gegevensbescherming

Bedankt voor je interesse in gegevensbescherming op onze website. We willen graag dat je je bij elk bezoek op onze website goed en veilig voelt en dat je ziet hoe we onze implementatie van gegevensbescherming beschouwen als een klantgericht kwaliteitskenmerk.

Via de onderstaande aanwijzingen betreffende gegevensbescherming informeren we je over het type en de omvang van de verwerking van persoonsgegevens door het bezoeken van onze website. Persoonsgegevens zijn gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks naar jouw persoon zijn terug te voeren of kunnen worden teruggevoerd. Op De wettelijke grondslag voor de gegevensbescherming is meer bepaald de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of AVG, maar beter bekend als GDPR voor General Data Protection Regulation).

1. Overzicht

Telkens als je onze website opent, worden er tussen je apparaat en onze servers diverse gegevens uitgewisseld. Het kan daarbij ook om persoonsgegevens gaan. De aldus verkregen gegevens worden o.m. gebruikt om onze website te optimaliseren of om reclame weer te geven in de browser van je apparaat.

2. Onze website openen

Doeleinden van de gegevensverwerking/wettelijke grondslagen:
Wanneer je onze website opent, worden door je browser op je apparaat automatisch en zonder je tussenkomst

 • het IP-adres van het internetapparaat dat toegang zoekt,
 • de datum en tijd van de toegang,
 • de naam en URL van het geopende bestand,
 • de website/ applicatie van de uit de toegang resulterende (referrer-URL),
 • de gebruikte browser en evt. het besturingssysteem van je internetcomputer, evenals de naam van je internetprovider

naar de server van onze website gezonden en tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logboekbestand voor de volgende doeleinden:

 • zorgen voor een probleemloos tot stand brengen van de verbinding,
 • zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website/ applicatie,
 • evalueren van de veiligheid en stabiliteit van het systeem.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6 lid 1 punt f) van de GDPR. Ons rechtmatige belang bestaat in de voornoemde doeleinden van de gegevensverwerking. Als de gegevens dienen ter voorbereiding van een overeenkomst, is de wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking artikel 6 lid 1 punt b) van de GDPR.

Bewaartermijn/criteria voor het vastleggen van de bewaartermijn:

De gegevens worden bewaard gedurende een periode van zeven dagen, waarna ze automatisch worden gewist. Zodra je het gebruik van onze website stopzet, worden de geolocatiegegevens gewist.

3. Gebruik van cookies en vergelijkbare technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslagen:

Wij, Lidl Belgium GmbH & Co. KG, Guldensporenpark 90J, 9820 Merelbeke , gebruiken op onze website zogenaamde cookies. 

U geeft uw toestemming voor het gebruik van cookies en andere technologieën voor de verwerking van gebruiksgegevens op alle (sub)domeinen van www.werkenbijlidl.be. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw toestel (laptop, tablet, smartphone enz.) worden opgeslagen als u onze website bezoekt. Ze brengen geen schade toe aan uw toestel en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software. In cookies wordt telkens informatie in verband met het specifieke toestel opgeslagen. Dat betekent niet dat wij uw identiteit rechtstreeks kunnen achterhalen. 

Het gebruik van cookies en andere technologieën voor de verwerking van gebruiksgegevens dient de volgende doeleinden, afhankelijk van de categorie van de cookie of andere technologie: 

 • Technisch noodzakelijk: Zonder deze cookies en soortgelijke methoden kunt u geen gebruikmaken van onze diensten (ze dienen bijvoorbeeld om onze website of de door u gewenste functionaliteiten correct weer te geven of uw aanmeldgegevens op te slaan). 
 • Comfort: Met deze technieken kunnen we rekening houden met uw werkelijke of vermoedelijke voorkeuren, zodat u onze website zo comfortabel mogelijk kunt raadplegen. Zo kunnen we onze website aan de hand van uw instellingen weergeven in de taal die voor u geschikt is. Het helpt ons ook te voorkomen dat we u aanbiedingen laten zien die in uw regio mogelijk niet beschikbaar zijn. 
 • Statistieken: Met deze technieken kunnen we anonieme statistieken over het gebruik van onze diensten genereren. Op basis hiervan kunnen we bijvoorbeeld bepalen hoe we onze website nog beter op de gewoontes van de gebruikers kunnen afstemmen.
 • Marketing: Dit stelt ons in staat om op basis van de analyse van uw gebruiksgedrag reclamecontent op uw maat te tonen. Uw gebruiksgedrag kan ook worden gevolgd via verschillende websites, browsers of toestellen met behulp van een user-ID (unieke identificatiecode). 

Een overzicht van de gebruikte cookies en andere technieken, naast de respectievelijke verwerkingsdoeleinden, de bewaringstermijnen en de eventueel geïntegreerde externe aanbieders, vindt u hier

In het kader van het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens worden, naargelang het doel, met name de volgende soorten persoonsgegevens verwerkt:

Technisch noodzakelijk

 • Akkoord met de cookievoorkeuren.

Comfort: 

 • Instellingen voor een optimale kaartweergave.
 • Weergave van de laatst bekeken vacatures.
 • Weergave van de opgeslagen vacatures.

Statistieken:

 • Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen met informatie over het gebruik van onze website. Deze omvatten in het bijzonder:
  • browsertype/versie;
  • gebruikt besturingssysteem;
  • referrer URL (de hiervoor bezochte website);
  • hostname van de gebruikte computer (IP-adres);
  • tijdstip van serveraanvraag;
  • individuele user-ID; en
  • handelingen op de website (surfgedrag).
  • Het IP-adres wordt hierbij regelmatig geanonimiseerd, zodat uw identiteit niet langer te achterhalen is.
  • De User-ID zelf laat ons niet toe om conclusies te trekken over uw persoon. 

Marketing:

 • Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen met informatie over het gebruik van onze website. Deze omvatten in het bijzonder:
  • uw IP-adres;
  • individuele user-ID;
  • producten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn;
  • handelingen op de website (surfgedrag).  
 • De IP-adressen worden hierbij regelmatig geanonimiseerd, zodat uw identiteit niet langer te achterhalen is.
 • Aan de hand van de user-ID op zich kunnen wij u niet identificeren als persoon. Wij kunnen de user-ID’s en de bijbehorende gebruikersprofielen via de aanbieders van advertentienetwerken met derden delen.

Rechtsgrondslag voor het gebruik van de gemaks-, statistische en marketingcookies is uw toestemming volgens art. 6, lid 1, sub a van de AVG. Rechtsgrondslag voor het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is art. 6, lid 1, sub f van de AVG. D.w.z. dat wij uw gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigde belang om de website volledig functioneel te kunnen weergeven.

U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken/aanpassen. Klik daarvoor gewoon hier en maak uw keuze. Door het vakje uit te vinken trekt u gemakkelijk en snel uw toestemming voor de desbetreffende verwerkingsdoeleinden in. 

Gegevensontvangers/categorieën van gegevensontvangers:

In het kader van de gegevensverwerking door middel van cookies en soortgelijke technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens, kan het zijn dat wij een beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners, met name uit het domein van de onlinemarketing. Zij verwerken uw gegevens namens ons als verwerkers, zijn telkens zorgvuldig geselecteerd en contractueel gebonden aan art. 28 van de AVG. Alle ondernemingen die in onze cookiebepalingen als aanbieders zijn vermeld, zijn voor ons als verwerkers actief.

Opslagtermijn/criteria ter bepaling van de opslagtermijn:

Voor de opslagtermijn voor cookies verwijzen we naar onze cookiebepalingen. Als in de kolom ‘Termijn’ ‘permanent’ vermeld staat, wordt het cookie blijvend opgeslagen totdat de desbetreffende toestemming wordt ingetrokken. De periode waarin de sessie wordt opgeslagen ('session storage') is tot de desbetreffende sessie beperkt en eindigt wanneer de browser wordt gesloten.

4. E-mailcontact

Persoonsgegevens die je ons via e-mail meedeelt, behandelen we uiteraard vertrouwelijk. Wij gebruiken je gegevens uitsluitend voor het beoogde doel, om je aanvraag te verwerken. De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 punt f) van de GDPR. Ons en jouw gelijklopende (rechtmatige) belang in gegevensverwerking blijkt hier uit de doelstelling om je aanvraag te beantwoorden.

Ontvangers/categorieën ontvangers

Gegevens overdragen aan derden staan wij principieel niet toe. Per uitzondering worden gegevens in opdracht van ons verwerkt door verwerkers in onderaanneming. Die zijn stuk voor stuk zorgvuldig geselecteerd. Ze worden bovendien door ons geauditeerd en onderworpen aan de verplichting volgens artikel 28 van de GDPR.

Bewaartermijn/criteria voor het vastleggen van de bewaartermijn:

Alle persoonsgegevens die je ons bij aanvragen via e-mail verstrekt, worden door ons uiterlijk 90 dagen na verzending van het definitieve antwoord verwijderd of geanonimiseerd.

6. Ontvangers buiten de EU

Met uitzondering van de verwerkingen onder punt 3 en 6 geven we uw persoonsgegevens niet door aan ontvangers met hoofdzetel buiten de Europese Unie of buiten de Europese Economische Ruimte. De hierboven genoemde gegevensverwerking resulteert in een gegevensoverdracht naar deels in de VS gelokaliseerde servers van

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
 • Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 USA.

Voor de Verenigde Staten heeft de Europese Commissie met haar besluit van 12.07.2016 echter de beslissing genomen dat er krachtens de bepalingen van het EU-US Privacy Shield sprake is van een gepaste mate van gegevensbescherming (zgn. ‘adequaatheidsbesluit’ conform art. 45 van de AVG). De bovengenoemde dienstverleners zijn in overeenstemming met het EU-US Privacy Shield gecertificeerd.

6. Geïntegreerde inhoud

6.1 Youtube

We hebben op onze website YouTube-video's geïntegreerd die op http://www.Youtube.com zijn opgeslagen en die vanaf onze website rechtstreeks afspeelbaar zijn. Deze zijn allemaal geïntegreerd in de ‘uitgebreide gegevensbeschermingsmodus', waarin er geen gegevens over jou als gebruiker aan YouTube worden doorgegeven zolang je de video’s niet afspeelt. De gegevens worden pas overdragen wanneer je de video's afspeelt. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Nadere informatie over het doel en de omvang van de gegevensinzameling en -verwerking door YouTube vind je in de verklaringen betreffende gegevensbescherming van de provider. Daar krijg je ook meer informatie over je rechten op dit vlak en over mogelijkheden ter bescherming van je private levenssfeer. Adressen en aanwijzingen voor gegevensbescherming van YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA; https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de .

6.2 Bing Maps

Op deze website gebruiken we de diensten van Bing Maps. Daarmee kunnen we direct op de website interactieve kaarten weergeven en kunt u de kaartenfunctie gebruiken om gemakkelijk jobaanbiedingen in uw buurt te vinden. De kaartendienst Bing Maps wordt op https://www.bing.com/maps gehost en is rechtstreeks toegankelijk op onze website. 
We gebruiken Bing Maps om onze online vacatures op een aantrekkelijke manier te kunnen weergeven en om ervoor te zorgen dat u de op de website vermelde locaties gemakkelijk terugvindt. Dat vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f) AVG. 
Door onze website te bezoeken, wordt de aanbieder van Bing Maps, de Microsoft Corporation, erover geïnformeerd dat u de overeenkomstige subsite van onze website geopend heeft. Om de functies van Bing Maps te kunnen gebruiken moet in het kader van de internetcommunicatie uw IP-adres verwerkt worden. Dat gebeurt doorgaans op een server van Microsoft in de VS. 
Wij hebben geen invloed op de concrete gegevensverwerkingen van Bing Maps. Meer informatie over het doeleinde en de omvang van de gegevensverwerkingen door Bing Maps vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over de hiermee samenhangende rechten en de opties om uw privacy te beschermen. Adres en privacyverklaring van de aanbieder van Bing Maps: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
Om de kaartendienst te kunnen gebruiken, worden technische cookies ingezet.
U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt als er cookies opgeslagen worden. Zo wordt het gebruik van cookies transparant voor u. Meer informatie over de ingezette cookies vindt u in ons cookie-overzicht.

7. Je rechten als betrokkene

7.1 Overzicht

Naast het recht op herroeping van de door jou aan ons verleende toestemmingen, beschik je, mits de desbetreffende wettelijke voorwaarden vervuld zijn, ook over de volgende rechten:

 • Recht op inzage in je bij ons opgeslagen persoonsgegevens volgens artikel 15 van de GDPR
 • Recht op rectificatie van onjuiste gegevens of op vervollediging van onvolledige gegevens volgens artikel 16 van de GDPR,
 • Recht op wissing van je bij ons opgeslagen gegevens volgens artikel 17 van de GDPR
 • Recht op beperking van de verwerking van je gegevens volgens artikel 18 van de GDPR,
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens artikel 20 van de GDPR,
 • Recht op bezwaar volgens artikel 21 van de GDPR.

7.2 Recht op inzage volgens artikel 15 van de GDPR

Volgens artikel 15 lid 1 van de GDPR heb je het recht om op verzoek kosteloos inzage te krijgen in de bij ons opgeslagen persoonsgegevens over jou. Dit omvat in het bijzonder:

 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens over jou bekendgemaakt zijn of zullen worden;
 • de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens over jou of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van de bewaartermijn;
 • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de persoonsgegevens over jou, of op een beperking van de verwerking door de verantwoordelijke, of een recht van bezwaar tegen deze verwerking;
 • het bestaan van een recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4 van de GDPR en – minstens in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de draagwijdte en beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Indien persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie worden overgemaakt, dan heb je het recht om in verband met deze overdracht op de hoogte te worden gebracht van de passende garanties volgens artikel 46 van de GDPR.

7.3 Recht op rectificatie volgens artikel 16 van de GDPR

Je hebt het recht om van ons onmiddellijk de rectificatie van de betreffende onjuiste persoonsgegevens te eisen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heb je het recht om de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens – inclusief via een aanvullende verklaring – te eisen.

7.4 Recht op wissing volgens artikel 17 van de GDPR

Je hebt het recht te eisen dat wij je persoonsgegevens onmiddellijk wissen, mits een van de volgende redenen van toepassing is:

 • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;
 • je herroept je instemming voor de verwerking op basis van artikel 6, lid 1 punt a) of artikel 9 lid 2 punt a) van de GDPR en er bestaat geen andere wettelijke grondslag voor de verwerking;
 • je maakt volgens artikel 21 lid 1 of lid 2 van de GDPR bezwaar tegen de verwerking en er bestaan in geval van artikel 21 lid 1 van de GDPR geen prevalerende gegronde redenen voor de verwerking;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • de wissing van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met aangeboden diensten van de informatie-maatschappij volgens artikel 8, lid 1 van de GDPR.

Als wij de persoonsgegevens bekendgemaakt hebben en verplicht zijn deze te verwijderen, nemen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, passende maatregelen om de derden die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking van je persoonsgegevens te informeren dat je hebt gevraagd om ook alle koppelingen naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens te wissen.

7.5 Recht op beperking van de verwerking volgens artikel 18 van de GDPR

Je hebt het recht van ons te eisen dat de verwerking beperkt wordt wanneer een van de volgende voorwaarden vervuld is:

 • je bestrijdt de juistheid van de persoonsgegevens;
 • de verwerking is onrechtmatig en veeleer dan te eisen dat de persoonsgegevens worden gewist, wil je dat het gebruik ervan beperkt wordt;
 • de verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
 • je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking volgens artikel 21 lid 1 van de GDPR zolang nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde gronden van de verantwoordelijke doorwegen op die van de betrokkene.

7.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens artikel 20 van de GDPR

Je hebt het recht om de betreffende persoonsgegevens die je ons ter beschikking hebt gesteld te verkrijgen in een gestructureerde, courante en machine-leesbare indeling en je hebt het recht om deze gegevens, onbelemmerd door ons, door te geven aan een andere verantwoordelijke, mits

 • de verwerking berust op een instemming volgens artikel 6, lid 1 punt a) of artikel 9 lid 2 punt a) of op een overeenkomst volgens artikel 6 lid 1 punt b) van de GDPR en
 • de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde methoden.

Bij de uitoefening van je recht op gegevensoverdraagbaarheid heb je ook het recht te verzoeken dat de persoonsgegevens rechtstreeks van bij ons worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, voor zover dit technisch haalbaar is.

7.7 Recht op bezwaar volgens artikel 21 van de GDPR

Onder de voorwaarden van artikel 21 lid 1 van de GDPR kun je bezwaar maken tegen de gegevensverwerking om redenen die verband houden met je specifieke situatie.

Het voornoemde algemene recht van bezwaar geldt voor alle in deze Bepalingen betreffende gegevens¬bescherming genoemde verwerkingsdoeleinden die op basis van artikel 6 lid 1 punt f) van de GDPR worden verwerkt. Anders dan bij het speciale recht van bezwaar tegen de verwerking van gegevens voor promotionele doeleinden (zie hierboven, inzonderheid paragraaf 3.6), zijn wij volgens de GDPR alleen verplicht om gevolg te geven aan dit soort algemeen bezwaar als je hiervoor redenen van hoger belang aanhaalt, bv. mogelijk gevaar voor het leven of de gezondheid.

8. Gesprekspartner

8.1 Gesprekspartner bij vragen of voor de uitoefening van je rechten betreffende gegevensbescherming

Heb je vragen over de website of over de uitoefening van je rechten bij de verwerking van je gegevens (rechten op gegevensbescherming), dan kun je je tot onze klantendienst wenden.

8.2 Recht tot het indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

Je hebt bovendien steeds het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Je kunt je hiertoe wenden tot de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming  ( de GBA in België).

9. Naam en contactgegevens van de Privacy Officer verantwoordelijke voor de verwerking en contactgegevens van de Privacy Officer verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

Deze Bepalingen betreffende gegevensbescherming gelden voor de gegevensverwerking door Lidl Belgium GmbH & Co. KG, Guldensporenpark 90J, 9820 Merelbeke ('Verantwoordelijke') en voor de website www.werkenbijlidl.be. De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van het bedrijf Lidl Belgium GmbH & Co. KG is de Privacy Officer. De Privacy Officer is bereikbaar op het voornoemde postadres of op het e-mailadres aan privacy@lidl.be .